Μαθήματα

Εντατικό πρόγραμμα 5 ημερών (από Δευτέρα έως Παρασκευή) για όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων Τα μαθήματα διδάσκονται από την κυρία Αδαμαντία Συρδάρη Κομπούρη που διαθέτει μακρά εμπειρία σε εικόνες και τοιχογραφίες με χρήση οικολογικών υλικών (χρώματα).

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

  • Θεωρία μαθήματα - Παραδοδιακή Βυζαντινή τέχνη, εργαλεία, υλικά, κλπ
  • Μάθηση ή βελτίωση δεξιοτήτων (κατά επίπεδο)
  • Κατασκευή μίας εικόνας της Παναγίας από κάθε μαθητής
  • Χρήση ειδικών υλικών

Κάθε τμήμα αποτελείται το μέγιστο από 6 συμμετέχοντες. Τα μαθήματα δίνονται στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.
Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα πάρουν μαζί τους το έργο που κατασκεύασαν οι ίδιοι.