Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας

Η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας συνδυάζει την παράδοση με την εξέλιξη της τεχνολογίας και υποστηρίζει την αυθεντικότητα της Βυζαντινής αγιογραφίας. Τα μαθήματα παραδίδονται από την κα. Αδαμαντία Συρδάρη Κομπούρη.
Τα υλικά είναι τα ίδια με τα προτότυπα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί καλλιτέχνες και παράγονται σε διάφορες χώρες του κόσμου (πολύτιμοι λίθοι, χρυσός, πετρώματα κλπ).

Η συλλογή αυτών των χαρακτηριστικών αποτελεί τη μοναδικότητα της Βυζαντινής τέχνης της Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας η οποία μέσω της χρήσης της γνήσιας βυζαντινής τεχνικής φθάνει τα επίπεδα της υψηλής αισθαντικής ποιότητας, δίνοντας την αντίληψη της κίνησης και της ζωντάνιας.